ריפוי בעיסוק

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/84067829889?pwd=TmNqMUp1UXZBOUxZSWp0YjRVVk85QT09
תאריך: 
ב', 04/04/202216:00-18:00
ריפוי בעיסוק
מרצה: 
פרופ' נעמי וינטראוב- ראש ביה"ס לריפוי בעיסוק, ד"ר נירית לבנון-ארז, ראש המסלול מוסמך עיוני
Semel Chug: 
627