מחשבת ישראל

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/82360576907?pwd=b0Y4OGpQbFprWGdYSGgzK1VSYXFjZz09
תאריך: 
ב', 24/05/202118:00-19:00
מרצה: 
בנימין פולק
החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית הוא המרכז הגדול ביותר בעולם לחקר המחשבה היהודית.

התחום של מחשבת ישראל עוסק ביצירות המופת של ההגות היהודית לדורותיה וזיקתה לדפוסי החשיבה של ההגות הכללית. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידי החוג בסיס רחב בתולדות מחשבת ישראל. תכנית הלימודים מציעה העמקה במגוון נושאים כגון הגות תקופת בית שני, הגות יהודית-הלניסטית, מחשבת חז"ל, פילוסופיה יהודית בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, קבלה ומיסטיקה לדורותיה, הגות יהודית בעת החדשה, פילוסופיה של ההלכה, מחשבה ציונית, מחשבה מדעית, מיתוס ועוד.

שיטת הלימוד משלבת חקירה פילולוגית-טקסטואלית, עיון פילוסופי, עיון השוואתי ותיאור היסטורי. תוכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים שבכוונתם להמשיך במחקר, לרכוש את הידיעות והמיומנויות הדרושות לשם כך. לתלמידים המתכוונים לעסוק בהוראה על-יסודית, מקנה התכנית מטען ידיעות ודרכי מחשבה הנחוצים להוראת מחשבת ישראל בבתי-הספר העל-יסודיים.