היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/81026708564?pwd=c2trNVIvS1REZnl6TmpGNnM4M2FrUT09
תאריך: 
ב', 24/05/202115:45-16:45
מרצה: 
ראש החוג ויועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' אלי לדרהנדלר; מזכירת החוג: גב' איריס נהרי
לימודי המוסמך נועדו לאפשר לסטודנט.ית לפתח את הידע והמחשבה ההיסטורית באחת מתקופות: תקופת המקרא; הבית השני, המשנה והתלמוד; ימי הביניים; העת החדשה המוקדמת; העת החדשה המאוחרת. ניתן לבחור בין מסלול מחקרי כולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) לבין מסלול לא-מחקרי, הנועד בעיקר להרחבת הידע.