ביוטכנולוגיה

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/88955121682?pwd=NFczektvVG1NT2lwMmtxZk1qYjJ0QT09
תאריך: 
ב', 04/04/202217:00-18:00
ביוטכנולוגיה
מרצה: 
פרופ' בועז תירוש - ראש החוג, מרגלית פינגרהוט - מזכירת החוג

החוג מעניק רקע בסיסי חזק ומעודכן בנושאים העיקריים בביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטחי הביו' ולספק כלים להקלט בתעשייה ובלימודי המשך

 

Semel Chug: 
890