ספרות השוואתית

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/86855568048?pwd=ZnlzQ0txY3FDZ0hxMTg0dTRDNGIrdz09
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
פרופסור יואב רינון, ראש החוג
החוג מתמקד בתיאוריות ספרותיות ובספרות עולם, כלומר בצד התיאורטי ובצד הטקסטואלי-תרבותי. לימודי התואר השני מתמקדים בתיאור הקשר בין ספרות ותרבות, בתיאוריות ספרותיות והקשר שלהן לתופעות תרבותיות רחבות יותר, וכן בנושאים הקשורים לבין תחומיות ולתרגום.