ניהול מערכות בריאות

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/84515084005?pwd=YlpIMGlRTHJ6MWxsK0dwU295enR5dz09
תאריך: 
ב', 04/04/202218:00-19:00
מרצה: 
פרופ' יהודה ניומרק - מנהל בית הספר, דר' רונית זינרייך - מרכזת אקדמית, נעמי כהן - מזכירת החוג
תוכנית בשיתוף בית הספר לבריאות הציבור ובית הספר למינהל עסקים. מטרות התוכנית היא להכשיר תלמידים לתפקידי ניהול, להקנות מיומנויות וכלים ניהוליים ולהעמקת ההבנה בניהול במערכת הבריאות למגוון רחב של תפקידים וביניהם תפקיד ניהול ברמות שונות במשרדי הממשלה הרגולטוריים העוסקים בנושאים אלה, בבתי חולים, בקהילה, בתעשייה