מוסיקולוגיה

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/86532943777?pwd=OFJkNUhreDZGMW4wRWdnQXRBVXJlUT09
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
"יוסי מורי - ראש החוג, ואסף שלג - יועץ החוג לתואר שני"
החוג למוסיקולוגיה מקבל אליו תלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים. לימודי המוסמך בחוג מוצעים בשתי מגמות: מוסיקה מערבית אמנותית אתנו-מוסיקולוגיה ומוסיקות של היהודים ביסודה של המגמה המתמקדת במוסיקה מערבית אמנותית עומדת ההתפתחות ההיסטורית של המוסיקה האמנותית המערבית תוך זיקה לתולדות התרבות והחברה. הכיוונים העיקריים במגמה זו הם ההיסטורי, התאורטי, האנליטי, האסתטי-תרבותי והקוגניטיבי. במגמה של אתנו-מוסיקולוגיה ומוסיקה של היהודים יושם דגש על שיטות מחקר של מסורות מוסיקליות שבעל-פה, במיוחד על מוסיקה יהודית ומוסיקה מן המזרח התיכון וצפון אפריקה. ללימודי המוסמך שני מסלולים—מוסמך מחקרי ומוסמך. המוסמך המחקרי דורש כתיבת חיבור מקורי, תיזה בעלת אופי מחקרי, והוא מתאים לסטודנטים השואפים לעסוק במחקר ולהמשיך ללימוד דוקטורט. תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג הוא ממוצע 85 בתואר הבוגר למוסמך מחקרי או 80 בתואר בוגר למסלול המוסמך.