מדעי הקוגניציה והמוח

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/85486931293?pwd=RXpQOWM3U0VXeC9MeWtnVzc1Y01mZz09
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
פרופ' עמרי אבנד- יועץ מוסמך
מטרת הלימודים בתכנית האישית למוסמך במדעי הקוגניציה והמוח היא לחשוף את התלמידים לתכנים ולמתודולוגיות של מדעי הקוגניציה, ולאפשר לתלמיד/ה המתמחה באחד התחומים הכלולים במדע זה להכיר את התחומים האחרים.