לימודי תרבות

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/82658052296?pwd=Z1Y1RDRIVndQUUsxWE1icXN5K1IrZz09
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
פרופ' לואיז בית לחם ראש החוג שלהתוכנית, מאיה גונן רכזת החוג
התכנית ללימודי תרבות, הוקמה בשנת 2000 והינה תכנית אינטרדיסציפלינרית המשותפת לפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה באוניברסיטה העברית. התכנית מובילה את תחום ביקורת התרבות ומאפשרת זירה אקדמית ואינטלקטואלית תוססת לחשיבה על המורכבות התרבותית של זמננו.