הלשון העברית

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/6825661299
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
יוחנן ברויאר
הלימודים בחוג מקנים לתלמידים בסיס עיוני ומתודי לחקר הלשון העברית ובכלל זה ידיעה מעמיקה בלשון העברית לתקופותיה ולטיפוסיה, בזיקה ללשונות הקרובות לעברית קרבה של מוצא, יכולת לקרוא מקורות קדומים ומחקרים מודרניים בחקר הלשון העברית, פיתוח דרכי חשיבה מדעית, בלשנית ופילולוגית. המסלולים לתואר השני: מסלול מחקרי, מסלול לא-מחקרי. הלימודים בחוג: (א) לימודים משותפים לכל התלמידים בעברית החדשה ובארמית; (ב) לימודי התמחות לפי התעניינותם של התלמידים. החוג מציע התמחויות בתקופותיה העיקריות של הלשון העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל וארמית, העברית בתקופת הביניים והעברית בעת החדשה, או בפרקים של תורת הלשון: תורת ההגה; תורת הצורות; תורת התחביר; תורת המשמעים או מילונות. או בשילוב שבין השניים.