החוג העל-פקולטאי לביוטכנולוגיה

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/89220817652?pwd=VWdSZElVaURpbEJRUjhvUTFVMGJXZz09 Meeting ID: 892 2081 7652 Passcode: 974529
תאריך: 
ב', 24/05/202120:00-21:00
באנר
מרצה: 
פרופ' בועז תירוש - ראש החוג לביוטכנולוגיה, מרגלית פינגרהוט - רכזת החוג לביוטכנולוגיה
ביוטכנולוגיה הנה הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה ביוכימית, המכוונת ליישום טכנולוגי (תעשייתי) של הפוטנציאל הביולוגי הטמון במיקרואורגניזמים ותאים צימחיים ואנימליים ובמרכיביהם, כולל ייצור תרופות בשיטות אלו. החוג ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה הינו חוג אינטרדיסציפלינרי ועל-פקולטאי, משותף לפקולטות למדעי הטבע, רפואה,רפואת שיניים וחקלאות. מטרת התוכנית הנה להעניק למסיימים רקע בסיסי חזק, מעודכן בנושאים העיקריים בביוטכנולוגיה, עם מומחיות מסוימת בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה ולספק בידיהם את הכלים הבסיסיים כדי להקלט בתעשייה הביוטכנולוגית או ללימודי המשך. במהלך התכנית יוכשרו המשתתפים לעסו ק במחקר ובהכרת ניהול המחקר התעשייתי-יישומי. למסיימים תהיה הכשרה מצומצמת במנהל, אך תהיה להם לשון משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.
Semel Chug: 
890