גידולי שדה וירקות

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/81477473671?pwd=OGt5OUFBeDQ1VmErL2pIUmhlc0dkUT09
תאריך: 
ב', 24/05/202119:00-20:00
מרצה: 
פרופ' שחל עבו - יו"ר החוג
ענפי גידולי השדה והירקות הם ספקי המזון העיקריים של אוכלוסיית העולם הגדלה. המגדלים נדרשים להגדיל את התפוקה תוך שימוש במשאבים ההולכים ומצטמצמים, שיפור איכות היבול ושמירה על איכות הסביבה. ענפי הגד״ש הם מן המרכזיים בחקלאות ישראל מבחינת היקף השטחים וחשיבותם הכלכלית ומאופיינים בדינאמיות רבה. החדשנות בענפי גידולי השדה מתבטאת באימוץ שיטות מתקדמות כמו חקלאות מדייקת, בתחלופה מרובה של זנים ובעובדה שהיצוא של תוצרת חקלאית עתירת ידע מישראל כמו זרעים וחומר ריבוי הולך ומתרחב. מטרת ההוראה בחוג היא להכין את תלמידי ה"מוסמך" וה"דוקטור" להיות גורמים מפעילים ויוזמים במערכת דינמית זו. לשם כך מכוונת ההוראה בחוג להקנות לתלמידים הבנה מעמיקה של עקרונות ותהליכים הקשורים בייצור גידולי השדה והירקות תוך שמירה על הסביבה ואיכותה.