בית הספר לרוקחות

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/85456870030?pwd=dnhuN1JDcGFlNURoamJOcEp4Ym50Zz09
תאריך: 
ב', 04/04/202218:00-19:00
מרצה: 
פרופ' אבי דומב - מנהל בית הספר, פרופ' בועז תירוש - סגן מנהל בית הספר, פרופ' רמי יקה - יו"ר ועדת הוראה
המכון למדעי התרופה בבית הספר לרוקחות מהווה מרכז מחקר מוביל בחקר ופיתוח תרופות. במכון מתקיימים לימודים לתארים מתקדמים; מוסמך במדעים MSc, דוקטור ברוקחות קליניתPharm D , ודוקטור לפילוסופיה PhD. הלימודים מתקיימים בתחומים הבאים: מדעי הרוקחות, רוקחות קלינית, כימיה תרופתית ופרמקולוגיה. לימודי המוסמך נמשכים 4 סמסטר ים וכוללים השתתפות בקורסים בהיקף 28 נקודות זכות, בצוע עבודת מחקר והגשת עבודת גמר ובחינת מוסמך. מצטיינים יכולים לעבור לתכנית לימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה, PhD, ב"מסלול ישיר" תוך פרק זמן של עד שנתיים מיום תחילת לימודי המוסמך. לימודי דוקטור ברוקחות קלינית Pharm D, נמשכים שישה סמסטר ים ומיועדים לבעלי רישיון לעסוק ברוקחות בישראל. לימודי דוקטור לפילוסופיה נמשכים כארבע וחצי שנים במהלכם מבצעים עבודת מחקר מקיפה ומשתתפים בקורסים בהיקף 12 נקודות זכות. תואר מוסמך במדעים או דוקטור לפילוסופיה אינו מקנה רישיון לעסוק במקצוע הרוקחות.