ארכיאולוגיה

באנר
מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/88093515684?pwd=TTY1THoxcmx1VnJMcVRoOGJ6alFTdz09
תאריך: 
ב', 24/05/2021
מרצה: 
"פרופ' יוסי גרפינקל, ראש המכון לארכיאולוגיה יצטרפו לפגישה ראשי המדורים השונים"
בחוג לארכיאולוגיה ניתן ללמוד בארבעה מסלולים שונים: המדור הפרהיסטורי, המדור המקראי, המדור הקלאסי (ואיסלם) ומזרח קדום (אשורולוגיה ואגיפטולוגיה).