אגרואקולוגיה ובריאות הצמח. מדעי הקרקע והמים. איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות. כלכלת סביבה וניהול

מיקום: 
https://huji.zoom.us/j/84391958803?pwd=RXJmQVFFci91NG5TT2RFUUtqcHNCZz09
תאריך: 
ב', 24/05/202119:00-20:00
באנר
מרצה: 
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח: דר' יעל הלמן - יו"ר החוג , גב' רקפת כלב מנהלת אדמיניסטרטיבית של החוג. מדעי הקרקע והמים: פרופ' רוני וולך - יו"ר החוג. איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות: ד"ר ערן טס - יו"ר החוג. כלכלת סביבה וניהול: פרופ' עדו קן - יו"ר החוג

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח תכנית התואר השני בחוג אגרואקולוגיה ובריאות הצמח שמה דגש על העמקת ההתמחות בתחומי האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה הפיטופתולוגיה (מחלות צמחים), והאקולוגיה, וכן בחקר ופיתוח גישות חדשות להגנת הצומח והסביבה.
הלימודים המתקדמים והמחקר בחוג מקנים לבוגרי החוג את הידע הנדרש להתמודדות עם נושאים חקלאיים וסביבתיים תוך שימוש בגישה רב תחומית המבוססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר בחוג עוסק בתכנים מגוונים החל מרמות המיקרו התאיות ועד ליחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים ומודלים אקולוגיים של דינמקת אוכלוסיות. גישה רחבת זווית זו באה לידי ביטוי גם בתכנית הלימודים.

מדעי הקרקע והמים בתואר המוסמך מושם הדגש על העמקת הידע ורכישת כלי הבנה ומחקר במגוון היבטים מדעיים ומקצועיים. לימודים אלה מיועדים למתמחים בחוג, למתמחים במדעי איכות הסביבה, וכן למתמחים בענפי הייצור הצמחיים, גידולי שדה וירקות, וגידולים הורטיקולטוריים.
הנושאים העיקריים שבהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקיה, דישון, פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה, מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות חומר על החוג מופיע בשנתון והחוג יוצג באופן מקיף יותר במסגרת היום הפתוח

כלכלת סביבה וניהול לימודי ה"מוסמך" בחוג לכלכלת סביבה וניהול מקנים לתלמיד הכשרה תוך התמקדות בבעיות כלכליות בתחומי איכות הסביבה ומשאבי הטבע, שיווק ומימון, וביניהן: כלכלה ציבורית והתערבות ממשלתית לבקרת השפעות סביבתיות, תכנון מושכל של הפקה ושימוש במשאבי טבע, הקצאת משאבי מים וקרקע, רגולציה בשיווק מוצרי החקלאות בארץ ובשוקי הייצוא, מיבנה ענפי, כלכלת המשפחה, תכנון מנגנונים, תורת המשחקים, כלכלה פוליטית ועוד. תלמידי החוג שותפים לעבודות המחקר במסגרת עבודות הגמר לתואר "מוסמך".

Semel Chug: 
715 716 728 717